Halvårsrapport 1 januari–30 juni 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Första halvåret 2006 jämfört med 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 50.694 (46.504) MSEK. • Periodens resultat uppgick till 2.490 (1.668) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 10:58 (7:09) SEK. • Resultat före skatt uppgick till 3.277 (2.255) MSEK. Föregående år, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick resultatet före skatt till 2.680 MSEK, det vill säga en förbättring med 22%. Andra kvartalet 2006 jämfört med första kvartalet 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 25.294 (25.400) MSEK. • Periodens resultat uppgick till 1.321 (1.169) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till kr 5:62 (4:96) SEK. • Resultat före skatt uppgick till 1.708 (1.569) MSEK, en förbättring med 9%. • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,70 (0,65). För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 08-788 51 25. Bodil Eriksson, chef Communications and Investor Relations.Telefon: 08-788 5234 eller 070-629 66 34. Investor Relation: Andreas Koch. Telefon: 08-788 51 30 eller 070-666 02 09. Presskontakter: Pär Altan. Telefon: 08-788 52 37 eller 070-386 52 37.