Ekonomisk information från SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Vi uppdaterar våra distributionslistor för ekonomisk information. Om du fortsättningsvis vill ha våra pressmeddelanden och delårsrapporter ber vi dig att anmäla detta på vår hemsida under www.sca.com/subscribe. Om du inte längre vill ha vår information, kan du bortse från detta meddelande. Med vänlig hälsning, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Communications and Investor Relations