Delårsrapport 1 januari–31 mars 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Första kvartalet 2006 jämfört med fjärde kvartalet 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 25.400 (25.141) MSEK. • Periodens resultat uppgick till 1.169 (1.197) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till kr 4:96 (5:06) SEK. • Resultat före skatt uppgick till 1.569 (1.574) MSEK. • Skuldsättningsgraden förbättrades till 0,65 (0,70). 2006 jämfört med 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 25.400 (22.518) MSEK. • Periodens resultat uppgick till 1.169 (662) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 4:96 (2:82) SEK. • Resultat före skatt uppgick till 1.569 (894) MSEK. Föregående år uppgick resultatet före skatt till 1.319 MSEK, justerat för jämförelsestörande poster. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 08-7885125. Bodil Eriksson, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 08-7885234 eller 070-6296634. IR: Andreas Koch. Telefon: 08-7885130 eller 070-6660209.