Delårsrapport 1 januari–30 september 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Perioden 1 januari – 30 september 2006 jämfört med föregående år
• Nettoomsättningen uppgick till 75.789 (71.244) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 4.016 (-743) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 17:09 (-3:22) SEK.
• Resultat före skatt uppgick till 5.030 (-1.141) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick förbättringen till 19%.

Tredje kvartalet 2006 jämfört med andra kvartalet 2006
• Nettoomsättningen uppgick till 25.095 (25.294) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 1.526 (1.321) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 6:51 (5:62) SEK.
• Resultat före skatt uppgick till 1.753 (1.708) MSEK.
• Skuldsättningsgraden uppgick till 0,69 (0,70).


KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutsrapport lämnas den 30 januari.

Stockholm den 31 oktober 2006
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Jan Åström Verkställande direktör och koncernchef