Bokslutsrapport 1 januari–31 december 2005

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Utdelning • Styrelsen föreslår en utdelning om 11:00 SEK per aktie (10:50). Fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 25.141(24.740) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 1.197 (-2.411) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till kr 5:06 (-10:31) SEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1.574 (-3.396) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster om -4.940 MSEK i det tredje kvartalet uppgick resultatet till 1.574 (1.544) MSEK. 2005 jämfört med 2004 • Nettoomsättningen uppgick till 96.385 (89.967) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 454 (5.192) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 1:84 (22:12) SEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick till 433 (6.585) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster -5.365 (-600) MSEK uppgick resultatet efter finansiella poster till 5.798 (7.185) MSEK.