Valberedning inför SCAs bolagsstämma 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut vid bolagsstämman 2005 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför bolagsstämman 2006. I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman 2006 lägga fram förslag rörande sammansättningen av SCAs styrelse m.m., ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens pensionsstiftelser m.fl., Björn Lind, SEB Fonder, Björn Fransson, Fjärde AP-fonden, Caroline af Ugglas, Skandia Liv, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA. Ordinarie bolagsstämma i SCA kommer att hållas torsdagen den 6 april 2006 i Stockholm. Stockholm den 5 oktober 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations