SCAs nomineringskommittés förslag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs nomineringskommitté har beslutat föreslå omval av nuvarande styrelseledamöter Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Indra Åsander och Jan Åström. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf utses till styrelseordförande. I nomineringskommittén ingår Ramsay Brufer, Alecta, Carl-Olof By, Industrivärden, Thomas Halvorsen, Fjärde AP- fonden, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse, Handelsbankens Personalstiftelse och Pensionskassan SHB Försäkringsförening, Björn Lind, SEB Fonder och Sverker Martin-Löf, SCA. Stockholm den 23 februari 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)