SCAs bolagsstämma 2005

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen för verksamhetsåret 2004 till 10:50 kronor (10:50 kronor) per aktie. Därmed har utdelningen de senaste fem åren i genomsnitt ökat med 9 % per år. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller den 8 april 2005 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske den 13 april 2005. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Indra Åsander och Jan Åström omvaldes. Sverker Martin-Löf valdes till styrelseordförande. VD och koncernchef Jan Åströms anförande vid bolagsstämman finns tillgängligt på SCAs hemsida, www.sca.com senare idag. Stockholm den 5 april 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 2906.