SCA expanderar i Spanien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För att ytterligare stärka sin ställning på den iberiska halvön kommer SCA att investera cirka 490 Mkr i en ny mjukpappersmaskin samt utökad konverteringskapacitet i Valls, Spanien. Den nya anläggningen beräknas tas i drift i april 2007 och har en produktion på cirka 60.000 årston och är en vidareutveckling av Valls som industriplats för SCA mjukpapper.

Den iberiska mjukpappersmarknaden är en av de snabbast växande i Europa med en årlig tillväxt på omkring 4 %. SCA är den största aktören inom mjukpapper för konsumenter med cirka en tredjedel av marknaden. SCAs inriktning är att förse den snabbväxande inhemska dagligvaruhandeln med produkter för deras egna varumärken. På den spanska marknaden uppvisar flera av de inhemska dagligvaruaktörerna en mycket stark tillväxt med 10-20 %. En första maskin i Valls har varit i produktion sedan sommaren 2005. Anläggningen har snabbt kommit upp i önskat kapacitets- och effektivitetsutnyttjande. Den nya investeringen gör att SCA kan tillvarata möjligheterna till fortsatt positiv tillväxt på den iberiska halvön genom lokal produktion och därmed fortsätta vara en långsiktig aktör. Genom åtgärderna kommer också produktionskostnaderna att sänkas signifikant. Stockholm den 22 december 2005 För ytterligare information, kontakta: Bodil Eriksson, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-629 66 34.