Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

31 januari Bokslutsrapport för 2005 6 april Bolagsstämma 27 april Delårsrapport, januari−mars 25 juli Halvårsrapport, januari−juni 31 oktober Delårsrapport, januari−september Stockholm den 17 oktober 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations