Organisationsförändringar i SCAs ledning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Michael Bertorp, vVD och bland annat ansvarig för affärsgruppen Americas, kommer att lämna sin befattning. -Den senaste tiden har olika uppfattningar i en rad avgörande frågor inneburit att vi träffat en överenskommelse om att Michael Bertorp lämnar sin befattning som vVD. Vi är överens om att Michael tillsvidare står till SCAs förfogande för speciella uppdrag, säger Jan Åström, VD och Koncernchef på SCA. Thomas Wulkan, för närvarande ansvarig för förvärvs- och affärsutvecklingsfrågor inom koncernen, övertar det löpande ansvaret för de amerikanska verksamheterna. För ytterligare information, kontakta Bodil Eriksson, Chef Communications & Investor Relations, tel 070-629 66 34. Stockholm, 2005-12-20