Konkurrensmyndigheter godkänner SCAs förvärv av Munksjös mjukpappersrörelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Berörda konkurrensmyndigheter har nu godkänt SCAs förvärv av Munksjös mjukpappersrörelse. Förvärvet förväntas slutföras under början av andra kvartalet 2005. Den förvärvade mjukpappersrörelsen kommer att integreras i SCAs affärsgrupp Mjukpapper Europa. Från och med 2005 kommer SCAs globala mjukpappersverksamhet att redovisas som ett gemensamt segment i den externa rapporteringen. Stockholm den 15 mars 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06.