Delårsrapport 1 januari–30 september 2005

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Tredje kvartalet 2005 jämfört med andra kvartalet 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 24.740 (23.986) Mkr. • Resultat efter skatt uppgick till -2.411 (1.006) Mkr. • Resultat per aktie uppgick till kr -10:31 (4:27) kr. • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3.396 (1.361) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster om -4.940 Mkr i det tredje kvartalet uppgick resultatet till 1.544 (1.361) Mkr. Perioden 1 januari–30 september 2005 jämfört med föregående år • Nettoomsättningen uppgick till 71.244 (66.839) Mkr. • Resultat efter skatt uppgick till -743 (4.110) Mkr. • Resultat per aktie uppgick till -3:22 (17:49) kr. • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1.141 (5.614) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster -5.365 (26) Mkr uppgick resultatet efter finansiella poster till 4.224 (5.588) Mkr.