SCAs bolagsstämma 2004

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs bolagsstämma 2004 Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen för verksamhetsåret 2003 till 10:50 kronor (9:60 kronor) per aktie. Därmed har utdelningen de senaste fem åren i genomsnitt ökat med elva procent per år. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller den 6 april 2004 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske den 13 april 2004. Val av styrelseledamöter och revisor Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Indra Åsander och Jan Åström omvaldes. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Sverker Martin-Löf till ordförande. Bolagsstämman fastställde omval av revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2008. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005 fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börs och om överlåtelse av sålunda förvärvade aktier på annat sätt än över börs. Bolagets förvärv av egna aktier får ske av upp till tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. VD och koncernchef Jan Åströms anförande vid bolagsstämman återges via SCAs hemsida, www.sca.com. Anförandet finns tillgängligt från och med den 2 april. Stockholm den 1 april 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT01110/wkr0002.pdf