SCA ökar ägandet ytterligare i det asiatiska förpackningsföretaget Central Package

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA ökar ägandet ytterligare i det asiatiska förpackningsföretaget Central Package SCA har träffat en överenskommelse med Anthony Chen, grundaren av förpackningsföretaget Central Package, samt med en mindre ägare om förvärv av ytterligare aktier i bolaget. Efter genomförda transaktioner ökar SCAs ägarandel från 65 % till 92,5 %. Sekisui, ett japanskt kemiföretag som bland annat tillverkar polystyren, en viktig råvara för skyddsförpackningar, kommer att behålla sin ägarandel om 7,5 %. Verksamheten kommer att konsolideras i SCA från och med april 2004. Den totala köpeskillingen för 92,5 % av aktierna uppgår till 725 miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITDA-multipel av 6.8 baserat på utfallet 2003. Central Package omsätter cirka 800 miljoner kronor. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till Kina där företaget förfogar över ett tjugotal konverteringsenheter. Central Package har även produktionsenheter i Singapore, Malaysia och Indonesien. Stockholm den 29 mars 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00400/wkr0002.pdf