SCA genomför hygienförvärv i Asien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför hygienförvärv i Asien För en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 640 Mkr (87 miljoner USD) har SCA förvärvat det asiatiska blöjföretaget Drypers. Företaget har sitt säte och sin tillverkning förlagd till Kuala Lumpur, Malaysia, och hade 2003 en omsättning på 550 Mkr. Drypers är marknadsledare inom barnblöjor både i Malaysia (27 %) och Singapore (32 %) och har dessutom snabbt växande marknadspositioner i Thailand och Filippinerna. Marknaderna i området har under senare tiden visat en årlig tillväxt på över 5 %. Drypers innehar även en stark position inom inkontinensområdet. Företaget utgjorde tidigare den asiatiska delen av koncernen Drypers. Verksamheten köptes 1999 av private equity-företaget Navis Investment Partners tillsammans med ledningen för Drypers Asia. Genom att verksamheten har begränsats till ett fåtal produktionsvarianter och varumärken, har komplexiteten i tillverkning och distributionsprocessen påtagligt kunnat reducerats och bidragit till att Drypers uppnått en kostnadsledande ställning på sina marknader. Synergier kommer att uppstå inom inkontinensområdet, i och med att koncernens tillverkning i regionen kan koncentreras till Filippinerna, samt i form av teknologistöd från SCAs övriga verksamhet inom personliga hygienprodukter. Vidare kommer SCAs försäljningsorganisation i området att samordnas med Drypers. Det förvärvade företaget kan även komma att utgöra en framtida plattform för en introduktion av menstruationsprodukter i området. Förvärvet ökar SCAs totala försäljning i Australien och Asien till knappt 2 000 Mkr, varav ungefär två tredjedelar är relaterat till hygienprodukter. Baserat på rörelseöverskottet under 2003 uppgår EBITDA-multipeln till 8,3 och förvärvet ger ett CVA-index på 1,6. Affären bedöms för de första 12 månaderna ha en marginellt positiv inverkan på koncernens vinst per aktie. Stockholm, 1 mars 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00080/wkr0002.pdf