SCA genomför företagsförvärv och investeringar inom hygien-och förpackningsrörelsen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför företagsförvärv och investeringar inom hygien- och förpackningsrörelsen SCA har slutfört förvärvet av aktier i det mexikanska företaget Copamex mjukpappersrörelse. SCA förvärvar även det italienska förpackningsföretaget Busto & Tema och investerar i en ny konverteringsenhet för tillverkning av litolaminerade förpackningar i Ungern. Förvärv av andel i mexikanskt tissueföretag slutfört SCA har slutfört förvärvet av aktier i det mexikanska företaget Copamex tissuerörelse. Med en nettoförsäljning 2003 av motsvarande 1.750 Mkr, är företaget den näst största producenten på den mexikanska marknaden. Dessutom bedriver företaget tillverkning och försäljning av tissue i flera centralamerikanska länder, däribland Costa Rica och Nicaragua. De aktuella marknaderna har uppvisat en genomsnittlig tillväxt på ca 6 procent. Förvärvet omfattar totalt 67 procent av kapitalet i företaget, medan SCA och Copamex vardera förfogar över 50 procent av rösterna. I det förvärvade företaget ingår efter transaktionen även Sancela de Mexico, parternas gemensamma bolag för tillverkning och försäljning av menstruations- och inkontinensprodukter. Sancela de Mexico uppvisade under 2003 en försäljning av 725 Mkr. Köpeskillingen uppgår på skuldfri bas till motsvarande 1.800 Mkr och EBITDA-multipeln till 8,0, baserat på 2003 års resultat. Nuvärdet av framtida fria kassaflöden förväntas överstiga den skuldfria köpeskillingen med mer än 20 procent, vilket ger ett CVA-index på drygt 1,2. Förvärvet kommer att ha en svagt positiv effekt på SCAs vinst per aktie redan under de första tolv månaderna. Förpackningsföretag i södra Italien SCA har förvärvat det italienska förpackningsföretaget Busto & Tema. Nettoförsäljningen uppgick under 2003 till motsvarande 230 miljoner kronor. Produktionen är främst inriktad på wellpappförpackningar för livsmedelsindustrin och utgörs därför till stor del av produkter med högkvalitativt tryck. Företagets produktionsenheter är belägna utanför Neapel i Syditalien, en region med stark marknadstillväxt, och kompletterar därmed SCAs omfattande nätverk av liner- och konverteringsenheter i övriga delar av Italien. Förvärvets EBITDA-multipel uppgår till 6,9, baserat på 2003 års resultat. Nuvärdet av framtida fria kassaflöden förväntas överstiga den skuldfria köpeskillingen med mer än 30 procent, vilket ger ett CVA-index på drygt 1,3. Förvärvet kommer att ha en positiv effekt på SCAs vinst per aktie redan under de första tolv månaderna. Förvärvet kräver godkännande från berörda italienska konkurrensmyndigheter. På säljarens begäran anges inte försäljningspriset. Anläggning för litolaminerade förpackningar i Ungern SCA har beslutat uppföra en anläggning för tillverkning av litolaminerade förpackningar i den expansiva regionen Tatabanya-Komarom i norra Ungern. Detta högkvalitativa förpackningsslag används som primärförpackning för olika typer av konsumentprodukter. Den nya anläggningen kommer att komplettera SCAs redan existerande nätverk av anläggningar för litolaminering i Väst- och Centraleuropa. Investeringsutlägget beräknas komma att uppgå till 11,4 miljoner euro eller cirka 105 miljoner kronor. Stockholm den 4 maj 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00120/wkr0002.pdf