SCA förvärvar Munksjös mjukpappersrörelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För en köpeskilling om 249 miljoner kronor (28 miljoner euro) har SCA förvärvat samtliga tillgångar inom Munksjös verksamhet för mjukpapper. Munksjös nettoförsäljning förväntas uppgå till cirka 420 miljoner kronor under 2004. Produktionen, som sker i Jönköping och norska Drammen, uppgår till cirka 45 000 ton och är inriktad på både marknaderna för konsumenter och storförbrukare (AFH). Förvärvet kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Stockholm den 14 december 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906.