SCA förvärvar hygienföretag i Australien och Nya Zeeland

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar hygienföretag i Australien och Nya Zeeland Som ett led i SCAs plan att successivt globalisera hygienverksamheten förvärvades idag det ledande mjukpappersföretaget på de australiensiska och nyzeeländska marknaderna. För en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till cirka 5 miljarder kronor (890 miljoner AUD) har SCA förvärvat det nyzeeländska bolaget Carter Holt Harveys mjukpappers- och fluffrörelse. I köpeskillingen ingår även förvärvet av säljarens 50-procentiga aktieinnehav i Sancella, ett med SCA samägt bolag. Den samlade rörelsen bedriver tillverkning i såväl Australien som Nya Zeeland, och hade 2003 en omsättning på cirka 3,7 miljarder kronor. Efter förvärvet kommer SCAs försäljning utanför Europa inom hygienområdet att uppgå till cirka 30 %, varav affärsgruppen Tillväxtmarknader Hygienprodukter står för cirka 15 %. Värdet av den samlade mjukpappersmarknaden i Australien och Nya Zeeland uppgår till närmare 9 miljarder kronor, varav 72 % avser mjukpapper för konsumenter och 28 % avser produkter för AFH-marknaden. Marknadstillväxten har under den senaste tioårsperioden uppgått till cirka 3 procent per år. Enhetens produktionskapacitet inom mjukpapper uppgår till 130 000 ton, varav 30 000 ton är av TAD- (Though Air Dry) kvalitet. En betydande del av fiberråvaran hämtas från den förvärvade enhetens egen produktionsenhet för CTMP massa med en kapacitet på 50 000 ton. All produktion konverteras i egna anläggningar och försäljningen sker under egna varumärken. Bolaget är marknadsledande inom mjukpapper både i Australien (35 %) och Nya Zeeland (63 %). Under de mer än 50 år som företaget bedrivit verksamhet på de australiensiska och nyzeeländska marknaderna, har bolagets varumärken Sorbent och Purex byggt upp en stark marknadsposition. Vad gäller barnblöjor sker tillverkning och försäljning i Nya Zeeland, där marknadsandelen uppgår till 56 %. Det samlade värdet av Australiens och Nya Zeelands blöjmarknader uppgår till 3,3 miljarder kronor, varav 0,5 miljarder kronor avser Nya Zeeland. Sancella etablerades för 25 år sedan som ett joint-venture för marknaderna i Australien och Nya Zeeland, vid den tidpunkten med Bowater- Scott som partner. Företaget tillverkar och säljer idag menstruationsprodukter samt inkontinensprodukter. På den australiensiska marknaden för menstruationsprodukter uppgår marknadsandelen till 37 %, samtidigt som marknadsandelen i Nya Zeeland uppgår till 30 %. Inom inkontinensområdet är bolaget marknadsledare i Australien med en marknadsandel om 45 % medan man i Nya Zeeland är nummer två. All försäljning av Sancellas produkter sker genom en gemensam organisation med tissueverksamheten. I syfte att förbättra den övergripande konkurrenskraften och lönsamheten, kommer SCA att fortsätta den nuvarande inriktningen mot ökad effektivitet och med stöd av teknologiöverföring från koncernens övriga tissuerörelse intensifiera insatserna inom produktutvecklingsområdet. Den totala köpeskillingen motsvarar 8,4 gånger rörelseöverskottet (EBITDA), baserat på 2003 års resultat. Förvärvet bedöms ge ett CVA- index på cirka 1,2 och därmed överstiga SCAs avkastningskrav med minst 20 procent. Affären bedöms ha en marginellt positiv inverkan på koncernens vinst per aktie under de första tolv månaderna. Koncernens uthålliga mål för rörelsens kassaflöde förväntas stiga med cirka 2 kronor per aktie, motsvarande en ökning med 5 % baserat på en antagen skuldsättningsgrad om 0,7 (målet för SCAs skuldsättningsgrad). Den preliminära förvärvsanalysen visar att goodwill uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter i Australien och Nya Zeeland och bedöms kunna vara genomfört i mitten av maj. Don Matthews, som idag är chef för den förvärvade mjukpappersrörelsen, kommer även fortsättningsvis att leda verksamheten och förbli stationerad i Melbourne, Australien. Han kommer att rapportera till Scott Jungles, chef för Tillväxtmarknader Hygienprodukter. Stockholm den 25 mars 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon 070-586 07 01. Michael Bertorp vVD. Telefon 070-590 51 22. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon 070- 575 29 06. Telefonkonferens Med anledning av detta förvärv hålls en telefonkonferens klockan 15:00 den 25 mars 2004. För att delta, ring nedanstående nummer senast fem minuter före telefonkonferensens början. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.sca.com. Telefonmötesnummer England +44 (0) 207 162 0180 uppge: SCA Telefonmötesnummer USA +1 334 420 4950 uppge: SCA Telefonmötesnummer Sverige +46 (0) 850 520 114 uppge: SCA Telefonmötesnummer Australien och Nya Zeeland +613 9221 4420 uppge: SCA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00010/wkr0002.pdf