SCA förbättrar distributions- och produktionsstruktur för mjukpapper på den iberiska halvön

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förbättrar distributions- och produktionsstruktur för mjukpapper på den iberiska halvön SCAs volymer på den iberiska mjukpappersmarknaden har genom förvärven av företagen Nisa, Marpo, Panosa och CartoInvest vuxit till cirka 150.000 ton år 2003. Den spanska mjukpappersmarknaden för konsumenter har visat en årlig tillväxt på drygt 5 %, vilket väntas bestå. SCA är idag marknadsledare med en marknadsandel på cirka 36 % inom mjukpapper för konsumenter. Inom området handelns egna varumärken uppgår marknadsandelen till cirka 56 %. Genom en rad strukturåtgärder har verksamheten koncentrerats till endast fyra industriplatser på den Iberiska halvön, varav tre i är belägna i Spanien och en i Portugal. SCAs spanska konverteringsenheter försörjs idag endast till 42 % av lokalt producerade moderrullar (bastissue), vilket innebär att cirka 60.000 ton årligen transporteras från koncernens mjukpappersbruk i övriga Europa. Allt sedan förvärven genomfördes har SCA planerat för en utökad lokal försörjning av bastissue i området. Beslut har nu tagits att uppföra en mjukpappersmaskin med en kapacitet på cirka 60.000 årston i anslutning till den existerande konverteringsanläggningen i Vals utanför Barcelona. Genom investeringen möjliggörs avveckling av motsvarande mindre effektiv produktionskapacitet inom ramen för SCAs övriga mjukpappersverksamhet i Europa. Investeringen inkluderar även lagerlokaler för moderrullar, en kompletterande konverteringslinje och en ny distributionscentral. Åtgärderna säkerställer SCAs framtida konkurrenskraft och möjligheter att tillvarataga regionens starka tillväxt. Investeringen som uppgår till cirka 100 miljoner euro uppvisar en lönsamhet motsvarande ett CVA-index på 1,4. Detta uppnås framförallt genom betydande kostnadsbesparingar, vad gäller försörjning av bastissue samt förbättrad lagerhållning, distribution och logistik. Den nya anläggningen förväntas vara i drift under slutet av 2005. Stockholm den 27 april 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT00220/wkr0002.pdf