SCA effektiviserar Östrands massafabrik

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA effektiviserar Östrands massafabrik Produktionen av sulfatmassa vid Östrands massafabrik i Timrå uppgår idag till 395.000 ton och baseras huvudsakligen på råvara från SCA-koncernens egna skogar. SCAs årsförbrukning av massa uppgår till 1,5 miljoner ton, varav merparten i hygienrörelsen. Koncernen köper årligen mer än 1 miljon ton massa på marknaden. Den nuvarande sodapannan uppfördes för 25 år sedan och dimensionerades då för en väsentligt lägre produktion än dagens. Fortsatt drift av pannan kräver omfattande reparationer och att produktionen på sikt reduceras. Mot den bakgrunden har SCA beslutat att uppföra en ny, energieffektiv sodapanna vid fabriken. Den nya pannan möjliggör en omedelbar höjning av massaproduktionen till den tillståndsgivna nivån, 420.000 ton, och kommer, tillsammans med en ny ångturbin, att dimensioneras för en årlig produktion av närmare 0,5 TWh biobränslebaserad el. Investeringen uppgår till 1,6 miljarder kronor och inryms i den reguljära budgeten för löpande investeringar 2005 och 2006 (som uppgår till cirka 5 % av försäljningen). Den förhöjda produktionen av massa och elenergi bedöms kompensera tillkommande avskrivningar och kapitalkostnader. Pannan inverkar positivt på flera miljöparametrar och kommer att tas i drift under hösten 2006. Stockholm den 23 augusti 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT21900/wkr0001.pdf