Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2005

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2005 27 januari Bokslutsrapport för 2004 5 april Bolagsstämma 26 april Delårsrapport, januari-mars 21 juli Halvårsrapport, januari-juni 26 oktober Delårsrapport, januari-september Stockholm den 24 augusti 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations SCA producerar och säljer absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Utifrån kundernas behov utvecklas förädlade produkter för konsumenter, institutioner samt företag och handel. Nettoomsättningen uppgår till drygt 85 miljarder kronor. Antalet anställda uppgick i början av år 2004 till cirka 46.000 i 40-talet länder. Handeln i SCA-aktier sker på börserna i Stockholm och London. Aktien kan även handlas i USA i form av depåbevis (American Depositary Receipts, level 1). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20870/wkr0010.pdf