Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2004

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2004 2004:2 2004:1 0406 0306 Vinst per aktie, kr 4:32 4:34 8:66 10:89 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 2:27 3:48 5:75 13:01 Nettoomsättning, Mkr 22.340 21.687 44.027 43.121 Resultat efter finansiella poster, 1.502 1.472 2.974 3.578 Mkr Nettoresultat, Mkr 1.009 1.014 2.023 2.525 Jämfört med första halvåret 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 44.027 (43.121) Mkr. · Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 2.023 (2.525) Mkr¹ · Vinst per aktie uppgick till 8:66 (10:89) kr. · Kassamässiga rörelseöverskottsmarginalen oförändrad 16 (16) %. · Tillväxten uppgick till 7 %. Jämfört med första kvartalet 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 22.340 (21.687) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 4:32 kr (4:34) kr. · Kassamässiga rörelseöverskottsmarginalen förbättrades till 16 (15) %. · Förbättrat rörelseresultat för Förpackningar. Övrigt · Förvärven av hygienföretag i Australien/Nya Zeeland och Mexiko slutfördes under maj månad. Totalt uppgår därmed utläggen för årets förvärv till 8.035 Mkr. ¹ Under första halvåret 2004 påverkades resultatet av kostnader för personalreduktion. Under 2003 påverkades resultatet i första kvartalet av aktieförsäljning, se vidare sidan 10. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/21/20040721BIT00110/wkr0001.pdf Hela rapporten