Förändringar av SCAs affärsgrupps-och ledningsstruktur

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förändringar av SCAs affärsgrupps-och ledningsstruktur SCAs verksamhet har sedan 2000 vuxit med 8 % per år. Tillväxten har i hög utsträckning drivits av företagsförvärv inom hygien- och förpackningsområdet och de senaste åren framförallt i Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. För att möta de krav som ställs i en alltmer globaliserad rörelse kommer förändringar att genomföras i koncernens affärsgrupps- och ledningsstruktur. För att ytterligare effektivisera styrningen av den växande asiatiska och australiensiska rörelsen, kommer denna att samlas i den nya affärsgruppen Asien med huvudkontor i Shanghai. Vidare kommer ansvarsområdet för dagens affärsgrupp Nordamerika att utvidgas till att omfatta även koncernens verksamhet i Sydamerika. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2005. Styrningen och den löpande uppföljningen av koncernens verksamhet kommer att samlas i en koncernledning. Förutom Jan Åström, SCAs VD och koncernchef, kommer denna att bestå av vice VD:arna Michael Bertorp och Lennart Persson i koncernledningen. Michael Bertorp kommer att bära ansvaret för affärsgrupperna med verksamhet i Amerika, Asien och Australien och därmed lämna sekreterarskapet i koncernstyrelsen och andra stabsuppgifter. Lennart Persson utses till CFO och kommer i den egenskapen att vara ansvarig för samtliga funktioner och staber som är hänförliga till finans, ekonomi, internrevision och skatt. Till ny sekreterare i koncernstyrelsen har utsetts chefsjuristen Anders Nyberg. Förändringarna träder i kraft den 1 september 2004. Stockholm den 24 augusti 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT21400/wkr0001.pdf