Chefsutnämningar inom SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Chefsutnämningar inom SCA Koncernens europeiska mjukpappersrörelse samlas i en och samma affärsgrupp. Chefer utses för de nya affärsgrupperna Amerika och Asien. Mjukpapper för konsumenter och storförbrukare För att bättre optimera verksamheten inom den europeiska mjukpappersrörelsen, med tonvikt på produktion och logistik, kommer affärsgrupperna Mjukpapper för konsumenter respektive Storförbrukare (AFH) Europa att sammanläggas i affärsgruppen Mjukpapper Europa. Den sammanslagna verksamheten kommer att få en omsättning på cirka 20 Mdr med 8.800 anställda och blir därmed den största hygiengruppen i koncernen. Till affärsgruppschef har Ole Terland (45), idag chef för affärsgruppen Mjukpapper för konsumenter, utsetts. Verksamheten kommer även framdeles att ledas från München, Tyskland. Amerika och Asien Som tidigare meddelats kommer efter genomförandet av ett flertal förvärv under senare tid SCAs verksamhet utanför Europa att vid årsskiftet organisatoriskt omfördelas till dels den utvidgade affärsgruppen Amerika (idag Nordamerika) och dels den nya affärsgruppen Asien. Ansvarsområdet för affärsgruppen Amerika kommer således att utvidgas till att även omfatta verksamheterna i Central- och Sydamerika. Michael Bertorp (55), SCA-koncernens vice VD, kommer tills vidare att verka som affärsgruppschef med Scott Jungles (45), idag chef för affärsgruppen Tillväxtmarknader Hygien, som ställföreträdare. Affärsgruppens totala omsättningen i del- och helägda bolag kommer att uppgå till cirka 13 Mdr och antalet anställda till 11.000. Den nuvarande chefen för verksamheten i Nordamerika, Colin Williams (62), kommer av familjeskäl att vid årsskiftet återvända till Europa för att under kommande år gå i pension. Verksamheten kommer fortsatt att ledas från Philadelphia, USA. Affärsgruppen Asien kommer att omfatta SCAs hygien- och förpackningsrörelse i Asien och Australasien. Till affärsgruppschef, med placering i Shanghai, Kina, har Rijk Schipper (52) utsetts. Schipper har sedan 2000 varit chef för affärsgruppens Mjukpapper för storförbrukare (AFH) Europa och har sedan 1980 innehaft flera olika befattningar inom SCAs hygienverksamhet. Affärsgruppens omsättning kommer att uppgå till cirka 5 Mdr och antalet anställda till 6.500. Stockholm den 12 november 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20580/wkr0001.pdf