SCA säljer minoritetspost i Metsä Tissue

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA säljer minoritetspost i Metsä Tissue SCA har valt att sälja sin minoritetspost (19,3 %) i Metsä Tissue till huvudägaren M-Real för ett pris motsvarande 12,30 euro per aktie. Genom aktietransaktionen frigör SCA totalt 71 miljoner euro, motsvarande 650 miljoner kronor. Den nu avyttrade posten anskaffades av SCA inför uppgörelsen år 2000 med M-Real varigenom M-Real förvärvade SCAs andel i Modo Paper och varigenom SCA förvärvade dels M-Reals verksamhet inom området transportförpackningar, dels M-Reals majoritetspost (65,6 %) i Metsä Tissue. I januari 2001 beslutade EU-kommissionen att inte godkänna SCAs förvärv av Metsä Tissue och förvärvet av M-Reals majoritetspost föll därmed automatiskt. Som en följd av avyttringen kommer SCA att redovisa en realisationsvinst om totalt 5,4 miljoner euro, motsvarande 50 miljoner kronor. SCAs resultat för första kvartalet 2003 kommer att påverkas positivt med ytterligare cirka 150 miljoner kronor hänförligt till upplösningen av den avsättning som gjordes under våren 2001 för att bland annat täcka eventuella kostnader i samband med minoritetspostens avveckling. Stockholm den 20 januari 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00830/wkr0002.pdf