SCA refinansierar lån på den amerikanska marknaden

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA refinansierar lån på den amerikanska marknaden SCA har genomfört en s.k. 144A-transaktion i den amerikanska kreditmarknaden. Lånet om 450 miljoner USD (3.600 miljoner kronor) löper över 12 år och utgör ett led i SCAs löpande refinansiering av fallande lån. Lånet är överfört till rörlig räntebindning motsvarande referensräntan jämte 0,48%. Lånemarginalen understiger därmed en redan förmånlig nivå i den europeiska marknaden. Stockholm, den 4 juli 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För mer information, vänligen kontakta: Carl-Axel Olson, Finansdirektör. Tel 08-788 5131 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00230/wkr0002.pdf