SCA genomför förpackningsförvärv i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför förpackningsförvärv i USA SCA har förvärvat det nordamerikanska skyddsförpackningsföretaget Specor Systems, Inc. för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 9 miljoner USD (77 Mkr). Specor Systems, med två tillverkningsenheter i Wisconsin och en i Minnesota, producerar skräddarsydda förpackningar som kompletterar SCAs skyddsförpackningsverksamhet i USA. Samordningseffekter kommer att uppnås genom konsolideringsmöjligheterna med SCAs tillverkningsenheter i södra Wisconsin. Baserat på rörelseöverskottet under 2002 uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 4,6, samtidigt som relationen mellan köpeskillingen och den årliga försäljningen stannar vid 0,8. Nuvärdet av framtida, fria kassaflöden förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 50 procent, vilket ger ett CVA-index på 1,5. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Stockholm den 12 februari 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00970/wkr0002.pdf