SCA genomför förpackningsförvärv i Nederländerna

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför förpackningsförvärv i Nederländerna SCA har förvärvat det nederländska förpackningsföretaget Vincor Group för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 85 miljoner kronor (9,45 miljoner euro). Företagets omsättning uppgick under 2002 till 148 miljoner kronor. Vincor har tre konverteringsenheter i Nederländerna och är främst inriktat på kortare produktionsserier inom specialsegment för wellpapp. Baserat på rörelseöverskottet under 2002 uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 3,9. Förvärvet ger ett CVA-index på 1,6, vilket innebär att nuvärdet av det framtida fria kassaflödet förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 60 %. Förvärvet förväntas komma att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Stockholm, 22 december 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00410/wkr0002.pdf