SCA förvärvar ytterligare aktier i asiatiskt förpackningsföretag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar ytterligare aktier i asiatiskt förpackningsföretag SCA har ökat sin ägarandel till 65 % i Central Package Group, som har en stabil position på den kinesiska förpackningsmarknaden. I januari 1999 förvärvade SCA 11 % av aktierna i det Singaporebaserade förpackningsföretaget Central Package, en ägarandel som sedan gradvis ökat till 48 %. SCA har nu träffat en överenskommelse med minoritetsägare om förvärv av ytterligare aktier. Efter dagens transaktion ökar SCAs ägarandel till 65 % med ambition att öka ägarandelen till över 90 %. Grundaren av Central Package, Anthony Chen, kommer att behålla en minoritetspost. Central Package har under perioden med SCA som delägare visat en mycket god och lönsam tillväxt och omsätter idag motsvarande drygt 95 miljoner USD per år (cirka 750 miljoner kronor) med en EBITDA-marginal om cirka 16 %. Företaget har en stabil marknadsposition på den kinesiska förpackningsmarknaden, som uppvisar en tillväxt på cirka 10 % per år. Central Package har ett tjugotal konverteringsenheter i Kina som framförallt inriktar sin produktion på wellpapp och skyddsförpackningar. Förutom verksamheten i Kina har Central Package även konverteringsenheter i Singapore, Malaysia, Thailand och Indonesien. Stockholm, 11 november, 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00320/wkr0002.pdf