SCA förvärvar och avyttrar verksamheter inom AFH tissue

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar och avyttrar verksamheter inom AFH tissue SCA förvärvar det franska utvecklingsföretaget Segas. Företaget är SCAs viktigaste leverantör av dispensers (pappershållare) för de europeiska och nordamerikanska AFH-marknaderna (mjukpapper för storförbrukare). Säljare är det franska distributionsföretaget Paredes, som samtidigt förvärvar SCAs distributionsföretag Apura inom hygienpappersprodukter i Frankrike. Strategiskt innebär förvärvet av Segas att SCA får kontroll över tillverkning, utveckling och patenträttigheter avseende ett konkurrenskraftigt dispensersystem för s.k. hårdrullade mjukpappersprodukter. Säljaren kommer dock att även fortsättningsvis svara för distribution och försäljning av dispensersystem i Frankrike samt, under en övergångsperiod, i Italien. Samtidigt avstår SCA i Frankrike, i likhet med förhållandena på övriga europeiska marknader, att i egen regi driva distributionsverksamhet inom hygienområdet. Därmed kan SCA fritt välja mellan olika distributions- och säljkanaler och undvika konkurrens med egna kunder. Den förvärvade verksamheten har en omsättning om 10 miljoner euro och den avyttrade verksamheten har en omsättning om 60 miljoner euro. Marginalskillnaden mellan respektive verksamhet och nettoköpeskillingen till SCA om 7,2 miljoner euro gör att transaktionen blir neutral vad gäller koncernens nettoresultat. Genomförandet av transaktionen förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande av Paredes förvärv av Apura. Stockholm den 18 mars 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00850/wkr0002.pdf