SCA Delårsrapport 1 january-31 mars 2003

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 03:11 02:1 02:4 Vinst per aktie, kr 6:02 5:89 6:33 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 7:45 6:83 9:19 Nettoomsättning, Mkr 21.890 21.015 22.429 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.974 1.967 2.053 Nettoresultat, Mkr 1.395 1.365 1.468 1 Inklusive jämförelsestörande poster, 197 Mkr före skatt och 154 Mkr efter skatt. Jämfört med första kvartalet 2002 Vinst per aktie uppgick till 6:02 (5:89) kr. Rörelseresultat inom Hygienprodukter i nivå med förra årets. Förpackningar minskade med 6 % och Skogsindustriprodukter med 23 %. Rörelsens kassaflöde ökade till 1.730 (1.585) Mkr. Jämfört med fjärde kvartalet 2002 Vinst per aktie uppgick till 6:02 (6:33) kr. Hygienprodukter minskade rörelseresultatet med 6 %, men med endast begränsad effekt på rörelsemarginalen. Minskningen för Förpackningar var 12 % och för Skogsindustri-produkter 27 %. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, tel 08-788 51 25 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel 08-788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00320/wkr0002.pdf