SCA Delårsrapport 1 januari-30 september 2003

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari-30 september 2003 03:3 03:2 03:1¹ 0309¹ 0209² Vinst per aktie, kr 4:88 4:87 6:02 15:77 18:21 Rörelsens kassaflöde peraktie, kr 10:70 5:56 7:45 23:71 27:93 Nettoomsättning, Mkr 21.064 21.231 21.890 64.185 65.617 Resultat efter finansiella- 1.603 1.604 1.974 5.181 6.025 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1.131 1.130 1.395 3.656 4.225 1 Inklusive jämförelsestörande poster, 197 Mkr före skatt och 154 Mkr efter skatt. 2 Inklusive jämförelsestörande poster, 88 Mkr. Jämfört med första nio månaderna 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 64.185 (65.617) Mkr. · Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 3.656 (4.225) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 15:77 (18:21) kr. · Koncernens rörelseresultat minskade med 16 %, varav 9 procentenheter till följd av valutakursförändringar och 4 procentenheter till följd av ökade pensionskostnader. Jämfört med andra kvartalet 2003 · Vinst per aktie uppgick till 4:88 kr (4:87) kr. · Koncernens rörelseresultat oförändrat med bibehållna maginaler för samtliga affärsområden. Övrigt · Omorganisation samt rationaliseringsåtgärder i den europeiska hygienrörelsen. · Nomineringskommitté utsedd. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, telefon 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten