Organisationsförändringar inom SCAs hygienrörelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Organisationsförändringar inom SCAs hygienrörelse SCAs europeiska hygienrörelse kommer att genomföra ett antal förändringar av ansvarsfördelningen inom verksamheten. Den tidigare strukturen uppdelat på konsumentprodukter, inkontinensprodukter och AFH tissue kommer att förändras till tre enheter bestående av "personal care", dvs. fluffprodukter (inkontinensprodukter, barnblöjor och menstruationsprodukter), AFH tissue och konsumenttissue. Till chef för "personal care" utses Gunnar Johansson (47), idag ansvarig för konsumentprodukter. Rijk Schipper (50) kvarstår som chef för AFH tissueverksamheten. Ole Terland (44) har utsetts till ny chef för SCAs verksamhet inom konsumenttissue. Ole Terland är för närvarande chef för SCA koncernens forskning och teknik stab och har tidigare bl.a.varit chef för SCAs wellpappverksamhet. Förändringarna träder i kraft 1 september 2003 och samtliga befattningar kommer fortsatt vara placerade i München. Stockholm den 13 augusti 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För mer information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 08-788 5125 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030813BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030813BIT00670/wkr0002.pdf