Förvärv av chilenskt hygienföretag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förvärv av chilenskt hygienföretag SCA har förvärvat 50 % av det chilenska privatägda hygienföretaget Papeles Industriales S.A. (PISA) för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till cirka 470 Mkr. PISA är idag Chiles näst största producent av mjukpapper med en marknadsandel på cirka 25 % och har dessutom en växande position inom barnblöjor. Förvärvet utgör ett komplement till SCAs positioner på hygienmarknaderna i Mexiko, Colombia, Ecuador och andra närliggande länder. SCA har sedan tidigare ett joint venture i Chile för försäljning av menstruationsprodukter. Tillväxten på den chilenska mjukpappersmarknaden har under den senaste tioårsperioden uppgått till närmare 6 % på årsbasis och förväntas fortsätta på hög nivå. PISAs mjukpappersverksamhet i Santiago utgörs av två pappersmaskiner med en årlig kapacitet på tillsammans cirka 40.000 ton samt en modern och effektiv konverteringsanläggning. Baserat på rörelseöverskottet under de senaste tolv månaderna uppgår förvärvets EBITDA-multipel till 7,7. Förvärvet ger ett CVA-index på 1,4, vilket innebär att nuvärdet av det framtida fria kassaflödet förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 40 %. Förvärvet förväntas komma att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Stockholm den 25 augusti 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För mer information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00500/wkr0002.pdf