Förändrat ägande i tyskt vedanskaffningsbolag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förändrat ägande i tyskt vedanskaffningsbolag SCA har träffat en överenskommelse med Thomesto, ett bolag ägt av Metsäliitto, varigenom Thomestos ägarandel i tyska vedanskaffningsbolaget SCA Holz ökar från 33,3 % till 50 %. Bolaget, i vilket SCA kommer att kvarstå med en 50-procentig ägarandel, försörjer bland annat parternas tyska produktionsanläggningar. Ägarförändringen, som förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter, har en försumbar effekt på SCA. Stockholm den 28 januari 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef, Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT01030/wkr0002.pdf