SCA refinansierar lån på den internationella obligationsmarknaden

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA refinansierar lån på den internationella obligationsmarknaden SCA har genomfört en första emission under sitt nyligen etablerade Euro MTN-program (företagsobligationsprogram). Den femåriga emissionen blev kraftigt övertecknad och lånebeloppet kom slutligen att fastställas till 700 miljoner euro. Prissättningen över referensräntan (s.k. mid-swaps) blev 0,55 %. Lånetransaktionen utgör ett led i SCAs löpande refinansiering av fallande lån. Obligationerna har placerats hos närmare 200 investerare från 10 länder. Euro MTN-programmet representerar ytterligare en lånekälla för SCA och de företagsobligationer som emitteras under programmet erbjuder dessutom längre löptider än den traditionella banklånemarknaden. Stockholm den 13 juni 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Carl-Axel Olson, Finansdirektör. Tel 08-7885131 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT01150/wkr0002.pdf