SCA investerar för ökad konkurrenskraft

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA investerar för ökad konkurrenskraft SCA genomför investeringar för att öka konkurrenskraften i den svenska sågverksrörelsen och den tyska förpackningsrörelsen. För att ytterligare optimera samordningen mellan sågverksrörelserna i SCA och intressebolaget Scaninge, avser SCA förvärva Scaninges sågverksrörelse. Priset för de fyra sågverken (Bollsta, Vilhelmina, Rundvik och Graningebruk) uppgår till 270 miljoner kronor, vartill skall läggas särskild ersättning för existerande rörelsekapital. SCAs ursprungliga ägarandel i Scaninge uppgick till 41 procent, men ökades i maj 2001 till 59 procent. Röstantalet i bolaget har alltsedan bildandet varit lika fördelat mellan Graninge och SCA. SCA avser behålla sitt innehav i Scaninge, vars verksamhet framgent kommer att helt begränsas till skogsrörelsen. Rörelseöverskottet i de enheter som konsolideras genom transaktionen förväntas i år uppgå till närmare 90 miljoner kronor. Kalkylmässigt uppvisar förvärvet ett CVA-index på 1,3 och överstiger därmed SCAs avkastningskrav med 30 procent. Efter förvärvet, som kräver godkännande av nationella konkurrensmyndigheter, kommer SCAs sågverkskapacitet att uppgå till 1,4 miljoner m3. Inom förpackningsverksamheten kommer SCA att genomföra investeringar i wellpappanläggningen i Minden, Tyskland. Vid anläggningen produceras årligen 110 miljoner m2 wellpappförpackningar och den tillhör därmed en av SCAs större förpackningsenheter. För att avservärt höja produktiviteten i anläggningen kommer anläggningen att förses med ny wellpappmaskin, ny konverteringsutrustning samt förändringar som medger ett effektivare produktflöde genom fabriken. Investeringen, som är jämförbar med de investeringsåtgärder som vidtages i SCAs anläggningar i Värnamo, Sverige, och Grenå, Danmark, leder till sänkta kostnader samtidigt som produktkvaliteten kan höjas ytterligare. Investeringen uppgår till 161 miljoner kronor, ger ett CVA-index om 2,0 och överstiger därmed SCAs avkastningskrav med 100 procent. Stockholm den 19 december 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00170/wkr0002.pdf