SCA expanderar inom premiumförpackningar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA expanderar inom premiumförpackningar genom förvärv i Tyskland SCA har förvärvat det tyska, familjeägda förpackningsföretaget V + D Stabernack (Fulda Verpackung + Display Stabernack Jr Partner) för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till cirka 131 miljoner euro (1.210 Mkr). Förvärvet utgör ett led i utvecklingen av ett europeiskt nätverk för produktion av förädlade förpackningsprodukter försedda med avancerat tryck. Stabernacks verksamhet är i huvudsak inriktad på premiumförpackningar med avancerat tryck. Förutom själva förpackningarna tillverkar Stabernack även så kallade display-produkter i form av varuställ av wellpapp och andra anordningar där produkterna exponeras i butik. För dessa ändamål förfogar Stabernack över avancerad tryckutrustning för såväl preprint (förtryckt ytmaterial för förpackningarna) som offsettryck. Kundkretsen består huvudsakligen av varumärkesproducenter som Henkel, Kraft, Nestlé och Nokia med flera vilka säljer sina produkter via den tyska detaljhandeln. Stabernack har fyra integrerade wellpappanläggningar i Tyskland och ytterligare sex fristående konverterings-och serviceenheter i Tyskland, Nederländerna, Tjeckien och Polen, varav vissa inriktar sig helt på konstruktion och tillverkning av display-produkter. Försäljningen nådde under föregående år 167 miljoner euro (1.540 Mkr). Antalet anställda uppgår till cirka 1.350, varav 5 procent ägnar sig helt åt produktdesign. Förvärvet kompletterar främst den motsvarande verksamhet som koncernen bedriver i Frankrike genom SCA Nicollet och i flera andra europeiska enheter och syftar till att förstärka SCAs nätverk av enheter som kan betjäna det snabbt växande behovet i Europa av premiumförpackningar med avancerat tryck. Genom förvärvet kan SCA också öka sin linerintegration, lokalt och totalt. SCAs tyska förpackningsverksamhet består idag av två testlinerbruk och en omfattande wellpapprörelse. Wellpappverksamheten omsätter 2,7 miljarder kronor per år och innefattar två enheter för produktion av förpackningar med avancerat tryck, men är i övrigt huvudsakligen inriktad på traditionella transportförpackningar. Baserat på rörelseöverskottet under 2001 uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 8,5 samtidigt som relationen mellan köpeskillingen och den årliga försäljningen stannar vid 0,8. Nuvärdet av framtida, fria kassaflöden kommer kalkylmässigt att överstiga köpeskillingen med 30 procent (CVA-index 1,3) och förvärvet förväntas komma att ha en positiv inverkan på SCAs vinst efter skatt under de första tolv månaderna. Inom tre års tid förväntas nettobidraget till koncernens vinst efter skatt att årligen uppgå till motsvarande cirka 15 öre per aktie. Baserat på skuldsättningsgraden 0,7 (målet för koncernens skuldsättningsgrad) kommer förvärvet att pro forma för kalenderåret 2003 bidra till kassaflödet från rörelsen med 140 miljoner kronor, motsvarande 0,60 kronor per aktie. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och bedöms komma att konsolideras i SCAs räkenskaper från och med september månad 2002. Stockholm den 30 juli 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 En presskonferens hålls idag på kl. 13:00 på Salén Konferenser, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm och en telefonkonferens hålls kl. 15:00. För ytterligare detaljer, se www.sca.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00140/wkr0002.pdf