Organisationsförändringar inom SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Organisationsförändringar inom SCA SCAs ekonomidirektör, Lennart Persson (55), har utsetts till vice verkställande direktör i bolaget. Lennart Persson har sedan 1997 ansvarat för koncernens ekonomifrågor. Till ordinarie chef för koncernstab Communications and Investor Relations har Peter Nyquist (37) utsetts. En ny koncernstab kommer att inrättas med särskilda uppgifter att granska och följa koncernens strategiska investeringar. I staben kommer även de nuvarande verksamheterna för IT och marknadsanalys att ingå. Till chef utses Thomas Wulkan (41), tidigare ekonomichef för Modo Paper och idag ekonomichef för SCA Hygiene Products. För ytterligare information om SCAs organisation besök SCAs hemsida, www.sca.com. Stockholm den 28 augusti 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00480/wkr0002.pdf