Mjukpappersförvärv i Storbritannien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Mjukpappersförvärv i Storbritannien SCA har förvärvat mjukpappersföretaget Benedetti Paper Division för en köpeskilling som på skuldfri basis uppgår till 135 miljoner kronor. Benedetti är idag den tredje största producenten av mjukpapper inom AFH- segmentet (mjukpapper för storförbrukare) i Storbritannien med en konverteringsverksamhet som omsätter cirka 390 miljoner kronor. Genom förvärvet kommer SCA att uppnå ett mer komplett produktsortiment. Efter vårens förvärv av CartoInvest och dess nya mjukpappersanläggning i Oakenholt, Wales, är avsikten att föra över Benedettis produktionskapacitet till Oakenholt-anläggningen. Detta innebär att SCAs AFH-verksamhet i Storbritannien koncentreras till en anläggning. Benedettis verksamhet i Storbritannien utgörs av två konverteringsföretag, Pendigo och KSS, som försörjs med basmjukpapper (moderrullar) från externa leverantörer och tillsammans tillverkar cirka 20.000 ton konverterade produkter. Genom förvärvet stärker SCA avsevärt sin position på den brittiska mjukpappersmarknaden och uppnår en marknadsandel på cirka 17 procent. Den brittiska mjukpappersmarknaden konsumerar årligen 765.000 ton, varav närmare en tredjedel avser AFH. Baserat på årets förväntade rörelseöverskott uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 7,8 samtidigt som relationen mellan köpeskillingen och den årliga försäljningen stannar vid 0,35. Nuvärdet av framtida, fria kassaflöden bedöms komma att överstiga köpeskillingen med cirka 90 procent, vilket ger ett CVA-index på 1,9. Förvärvet kräver inte ett godkännande av de lokala konkurrensmyndigheterna och bedöms ha en kalkylmässigt positiv påverkan på SCAs vinst per aktie redan under de första 12 månaderna. Stockholm den 20 september 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00080/wkr0002.pdf