Förvärv av skyddsförpackningsföretag i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förvärv av skyddsförpackningsföretag i USA SCA förvärvar, genom sitt dotterbolag Tuscarora, det amerikanska skyddsförpackningsföretaget Polyfoam Packers Corp. för 22 miljoner USD, cirka 230 miljoner kronor, på skuldfri bas. Förvärvet motsvarar 5,7 gånger rörelseöverskottet (EBITDA), baserat på de senaste 12 månadernas resultat. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 2 och därmed överstiga SCAs vägda kapitalkostnad (WACC) med minst 100 procent. Polyfoam är en ledande tillverkare av högkvalitativa skyddsförpackningar för transport av temperaturkänsliga produkter såsom läkemedelsprodukter, blodkomponenter och diagnostiska prover. Med produktion i Wheeling, Illinois, och i Michigan City, Indiana, betjänar företaget kunder i hela USA. Genom att integrera Polyfoam med SCAs existerande produktion inom området förväntas betydande synergier kunna skapas. Efter förvärvet av Polyfoam kommer försäljningen av förpackningar för transport av temperaturkänsliga produkter svara för 20 procent av Tuscaroras omsättning. Detta är en verksamhet som visat god tillväxt och lönsamhet, trots det allmänt svaga marknadsläget i USA. Polyfoam har 225 anställda med en årlig omsättning på cirka 30 miljoner USD. Stockholm den 17 januari 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, vVD och ställföreträdande koncernchef. Tel 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Tel 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/17/20020117BIT00430/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/17/20020117BIT00430/bit0002.pdf