Förpackningsförvärv i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förpackningsförvärv i USA SCA förvärvar, genom sitt dotterbolag Tuscarora, det amerikanska skyddsförpackningsföretaget Mid-Lands Chemical Company Inc. för 16,8 miljoner USD, cirka 175 miljoner kronor, på skuldfri bas. Köpeskillingen motsvarar 5,3 gånger rörelseöverskottet (EBITDA), baserat på 2001 års resultat. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 1,8 och därmed överstiga SCAs avkastningskrav med minst 80 procent. Mid-Lands är en av USAs ledande tillverkare av artificiell is och andra kylelement inom det s.k. cold-chain segmentet och kompletterar därmed SCAs tidigare förvärv av ISC och Polyfoam Packers väl. Företagets produkter säljs primärt till läkemedelsföretag och diagnosföretag, men även till företag som tillverkar och distribuerar temperaturkänsliga livsmedel. Med tillverkning på sju platser täcker företaget idag hela den amerikanska marknaden. Efter förvärvet av Mid-Lands kommer försäljningen av förpackningar för transport av temperaturkänsliga produkter att svara för 25 procent av Tuscaroras omsättning. Detta är en verksamhet som visat god tillväxt och lönsamhet, trots det allmänt svaga marknadsläget i USA. Mid-Lands har 50 anställda med en årlig försäljning av cirka 11 miljoner USD. Stockholm den 18 februari 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, vVD och ställföreträdande koncernchef. Tel 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Tel 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/18/20020218BIT00120/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/18/20020218BIT00120/bit0002.pdf