EU-kommissionen godkänner SCAs förvärv av CartoInvest

  • Regulatoriskt pressmeddelande

EU-kommissionen godkänner SCAs förvärv av CartoInvest EU-kommissionen har godkänt SCAs förvärv av den italienska mjukpapperstillverkaren CartoInvest. SCA kommer, som kommunicerats i ett pressmeddelande från SCA den 19 februari 2002, att betala EUR 301 M för aktierna i CartoInvest, samt överta EUR 171 M i skulder. Den preliminära förvärvsanalysen visar att goodwill, efter avsättning för strukturkostnader, uppgår till cirka EUR 220 M. Strukturkostnaderna som beräknats till EUR 25 M avser kostnader av engångskaraktär för att integrera CartoInvests verksamhet med SCAs. Åtgärderna omfattar sammanslagningar av säljorganisationer, integration av produktion och distribution, administrativ samordning etc. SCA kommer att konsolidera CartoInvests verksamhet från och med 1 april 2002. Med en försäljning uppgående till cirka EUR 440 M är CartoInvest idag Europas fjärde största tillverkare av mjukpapper för konsumentmarknaden. Genom förvärvet befäster därmed SCA sin ställning som Europas ledande producent av mjukpapper. SCA ökar sin europeiska värdeandel av försörjningen av handelns egna varumärken (private label) från 24 procent till cirka 32 procent och inom det totala området för konsumenttissue från 20 procent till cirka 25 procent. I Italien erhåller SCA genom förvärvet en nummer tre position med 10 procents andel av marknaden för konsumenttissue. Kombinationen med de varumärkesprodukter koncernen redan idag saluför i landet; barnblöjor, menstruationsprodukter och lättinkontinensprodukter, ger SCA en komplett portfölj och en plattform för fortsatt tillväxt. Stockholm den 21 mars 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Sverker Martin-Löf,VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Tel 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT01090/wkr0002.pdf