SCAs tissueförvärv i USA slutfört

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs tissueförvärv i USA slutfört Sedan amerikanska konkurrensmyndigheter godkänt SCAs förvärv av delar av Georgia-Pacifics tillgångar inom Away From Home tissue (AFH), slutfördes denna affär fredagen den 2 mars 2001. Den nya verksamheten kommer att resultatmässigt inkluderas i SCAs redovisning från och med andra kvartalet. Skälet är att redovisningen av verksamheten först måste anpassas till SCAs redovisningsprinciper, samt att den slutliga förvärvsbalansräkningen kommer att föreligga först under andra kvartalet. Denna balansräkning utgör grund för den slutliga avräkningen av köpeskillingen. Stockholm den 2 mars 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel. 070-574 88 08 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel. 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/02/20010302BIT00800/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/02/20010302BIT00800/bit0002.pdf