SCAs förvärv av Tuscarora Incorporated godkänt

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förvärv av Tuscarora Incorporated godkänt Tuscaroras bolagsstämma godkände idag formellt SCAs förvärv av det amerikanska förpackningsföretaget, vilket innebär att affären därmed kan slutföras. Köpeskillingen för alla Tuscaroras aktier uppgår till 230 miljoner USD, motsvarande 21,50 USD per aktie. Styrelsen hade sedan tidigare rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. Den nya verksamheten kommer resultatmässigt att inkluderas i SCAs redovisning från och med andra kvartalet. Stockholm den 9 mars 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel. 070-574 88 08 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel. 070-575 29 06 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00680/bit0001.pdf