SCA Packaging och Nefab tecknar samarbetsavtal

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA Packaging och Nefab tecknar samarbetsavtal SCA Packaging och det svenska förpackningsföretaget Nefab har tecknat avtal om strategiskt samarbete inom den industriella förpackningssektorn. Detta gör det möjligt för de båda företagen att erbjuda sina kunder kompletta lösningar inom området industriförpackningar. Företagen, med en global verksamhet i ett trettiotal länder, kommer nu att gemensamt arbeta med produktutveckling, service, marknadsföring, försäljning och logistik. Arbetet riktas till en bred kundkrets inom industrisektorn. Förpackningar för industriprodukter inkluderar förpackningar för allt från telekommunikationsutrustning och bildelar till lösningar för bulkkemiprodukter. För att säkerställa att relationen fungerar tillfredsställande inrättas en styrgrupp med lika antal representanter från de båda företagen. Företagen kommer generellt att arbeta tillsammans, men den ledande rollen kommer att innehas av det företag som har den starkaste positionen inom ett specifikt kund- eller kompetensområde. Lager och serviceenheter kommer att delas i de fall det är fördelaktigt för kunderna. Ett nära samarbete kommer också att ingås med den nya globala divisionen för skyddsförpackningar som för närvarande upprättas av SCA i Nordamerika. Där utgörs basen av det nordamerikanska företaget Tuscarora Inc. som SCA nyligen förvärvat. För ytterligare information om Nefab, besök deras hemsida www.nefab.com. Stockholm den 8 maj 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 08-788 52 34 Ole Terland, chef SCA Packagings wellpappdivision, mobiltelefon +32-475 52 96 52 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00320/bit0001.pdf