SCA och Scaninge samordnar skogsbruk och virkesanskaffning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Scaninge samordnar skogsbruk och virkesanskaffning SCA och Graninge har träffat överenskommelse om vissa förändringar av samarbetet i det gemensamma bolaget Scaninge Timber AB. SCA ökar sin kapitalandel från 40,6 % till 59,4 % och Graninge minskar sin andel i motsvarande mån. Parternas rösträtt i bolaget förblir 50/50. För den förhöjda kapitalandelen erlägger SCA en köpeskilling av 70 miljoner kronor. Samtidigt kommer SCA att genom ett förvaltningsavtal med Scaninge överta ansvaret för skogsbruket på Scaninges marker samt öka samordningen inom området virkesanskaffning. Åtgärderna syftar till att säkerställa ett förbättrat utnyttjande av de synergier som finns inom dessa områden. Stockholm den 18 maj 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel. 070-575 29 06 Kenneth Eriksson, VD SCA Forest Products, tel. 060-19 43 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00850/bit0001.pdf