SCA kompletterar sin amerikanska mjukpappersverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA kompletterar sin amerikanska mjukpappersverksamhet SCA har köpt det amerikanska mjukpappersföretaget Encore Paper Company Inc. för USD 92 M (cirka 930 Mkr) på skuldfri bas. Företaget, som är integrerat, har en konverteringskapacitet på cirka sex miljoner enheter (cases) konverterade Away From Home (AFH) -produkter (mjukpapper för storförbrukare) per år. Papperskapaciteten uppgår till 85.000 short tons per år, vilket överstiger konverteringskapaciteten med cirka 15.000 short tons. Mer än hälften av företagets försäljning är hänförlig till produktsegmentet handavtorkning. Encores produkter säljs främst i centrala (Midwest), nordöstra och sydöstra USA. Genom förvärvet kompletteras SCAs nuvarande mjukpappersverksamhet i USA, dels genom att produktmixen får en bättre balans, dels att pappersbalansen och logistiken förbättras. Tillskottet av produkter inom handavtorkningssegmentet kompletterar SCAs nuvarande produktmix, som idag till övervägande del består av servetter. Logistiken förbättras genom att konverteringen kan samordnas mellan SCAs och Encores enheter. Samtidigt kan Encores pappersproduktion direkt nyttjas i SCAs närbelägna konverteringsanläggningar i nordöstra USA, varvid Encores produktförsörjning i andra regioner övertas av SCAs där befintliga anläggningar. Förvärvspriset motsvarar 5,1 gånger rörelseöverskottet (EBITDA), baserat på de senaste 12 månadernas resultat. Encore har uppvisat en genomsnittlig rörelseöverskottsmarginal om drygt 19 % för den senaste femårsperioden, med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 %. Förvärvet beräknas ge ett CVA-index på 1.6, vilket innebär att SCAs vägda kapitalkostnad (WACC) överträffas med 60 %. Den förvärvade verksamheten förväntas bidra till SCAs vinst per aktie med 20 öre under de första tolv månaderna. Tidigare i år förvärvade SCA Georgia-Pacific Corporations amerikanska AFH-rörelse. Genom förvärvet fick SCA nationell marknadstäckning och en 17-procentig marknadsandel, vilket gav SCA en position som den tredje största leverantören. I och med köpet av Encore ökar SCA sin totala marknadsandel till 19 %. Encore har en årlig försäljning på ungefär USD 85 M (860 Mkr) och cirka 350 anställda. Verksamheten övertogs av SCA per den 20 november 2001. Encores verkställande direktör, Joe Raccuia, övergår i anslutning till förvärvet till en befattning som Chief Operating Officer i SCAs samlade nordamerikanska mjukpappersverksamhet. Stockholm den 21 november 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Sverker Martin-Löf,VD och koncernchef. 08-788 51 51 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. 08-788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00060/bit0002.pdf