SCA genomför USA-förvärv

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför USA-förvärv SCA har nått en överenskommelse med det amerikanska skyddsförpackningsföretaget ISC Inc. och majoriteten av dess aktieägare om att förvärva företaget för 10 miljoner USD, ungefär 102 miljoner kronor. ISC, som är baserat i Arizona, är en ledande tillverkare av högkvalitativa skyddsförpackningar för transport av temperaturkänsliga produkter såsom läkemedelsprodukter, blodkomponenter och diagnostiska prover. ISC-aktien handlas inofficiellt (OTC) och försäljningen år 2000 uppgick till cirka 12 miljoner USD. Förvärvspriset motsvarar 6,8 gånger rörelseöverskottet (EBITDA), beräknat på 2001 års förväntade resultatutfall. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 1,6 och därmed överstiga SCAs vägda kapitalkostnad (WACC) med minst 60%. Tidigare i år förvärvade SCA Tuscarora Inc., USAs ledande tillverkare av förpackningslösningar för skydd av produkter inom högteknologi- och telekomsektorn, konsumentelektronik samt bil- och verkstadsindustrin. Tuscarora har under de senaste sex åren uppnått en genomsnittlig årlig tillväxt om 15% genom organisk tillväxt samt förvärv av lokala och specialiserade entreprenörsföretag. Tuscarora utgör grunden i SCAs globala enhet för skyddsförpackningar och ingår i affärsområdet SCA North America. Stockholm den 24 augusti 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications och Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations, tel: 070-575 2906 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00090/bit0001.pdf